Apis mellifera

Order: Hymenoptera
Family: Apidae
Genus: Apis
Species: Apis mellifera

Apis mellifera 1

Apis mellifera 2

Apis mellifera 3

Apis mellifera 4

Apis mellifera 5