Bolitobius analis

Order: Coleoptera
Family: Staphylinidae
Genus: Bolitobius
Species: Bolitobius analis

Bolitobius analis