Cetonia aurata

Order: Coleoptera
Family: Scarabidae
Genus: Cetonia
Species: Cetonia aurata

Cetonia aurata 1

Cetonia aurata 2

Cetonia aurata 3