Meloe proscarabaeus

Order: Coleoptera
Family: Meloidae
Genus: Meloe
Species: Meloe proscarabaeus

Meloe proscarabaeus 1

Meloe proscarabaeus 2

Meloe proscarabaeus 3

Meloe proscarabaeus 4

Meloe proscarabaeus 5