Sciodrepoides watsoni

Order: Coleoptera
Family: Leiodidae
Genus: Sciodrepoides
Species: Sciodrepoides watsoni

Sciodrepoides watsoni 1

Sciodrepoides watsoni 2

Sciodrepoides watsoni 3