Cercyon terminatus

Order: Coleoptera
Family: Hydrophilidae
Genus: Cercyon
Species: Cercyon terminatus

Cercyon terminatus 1

Cercyon terminatus 2