Cercyon pygmaeus

Order: Coleoptera
Family: Hydrophilidae
Genus: Cercyon
Species: Cercyon pygmaeus

Cercyon pygmaeus