Clytus arietis

Order: Coleoptera
Family: Cerambycidae
Genus: Clytus
Species: Clytus arietis

Clytus arietis 1

Clytus arietis 2

Clytus arietis 3

Clytus arietis 4

Clytus arietis 5