Notiophilus germinyi

Order: Coleoptera
Family: Carabidae
Genus: Notiophilus
Species: Notiophilus germinyi

Notiophilus_germinyi__Fauv._957025374145229920